DrSmile logo

Käkortopedi för vuxna

Många vuxna önskar sig vackra tänder. Felställda tänder såväl som käkar är ingenting ovanligt.  Detta har ofta inte enbart en estetisk effekt utan även en medicinsk effekt. DR SMILES käkortopeder hjälper även dig att få ett självmedvetet leende.

Olika typer av felställda käkar och tänder

Det finns många olika typer av felställda tänder, och de skiljer sig i allvarlighetsgrad. Följande hör till de mest vanliga felställda käkarna och tänderna hos vuxna:

  • Korsbett: Sidotänderna biter inte korrekt ihop. Tänderna står för brett isär utåt (buckalt = i riktning mot kinden) och för brett inåt i överkäken (palatinalt = i riktning mot gommen) 

  • Trängsel: Platsbrist på grund av för smal käke eller trånga tandbågar.

  • Tandglugg: gluggar som uppkommer på grund av breda käkar, saknade eller för små tänder. I synnerhet är det gluggen i frontområdet mellan de övre framtänderna som är typisk (diastema mediale).

  • Tandbett: Upphöjningarna på sidotänderna eller skärkanterna på framtänderna biter på varandra.  

  • Djupt bett: Vid sammanbitning täcker de övre framtänderna de undre med normalt två till tre millimeter. Vid djupt bett sträcker sig tänderna emellertid för långt nedåt och täcker därigenom de undre skärtänderna helt och hållet.

  • Öppet bett: Fram- eller sidotänder passar inte korrekt, vilket ger ett tydligt avstånd mellan dessa. Det är framför allt framtänderna, men även sidotänderna som berörs av detta.

  • Underbett: De undre tänderna är belägna längre fram än de övre, vilket gör att de undre framtänderna skjuter fram. En framskjuten haka är ett typiskt tecken på detta.

  • Överbett: Här är det överkäken som skjuter fram, eftersom förhållandet mellan över- och underkäke inte stämmer. Antingen är överkäken för stor eller underkäken för liten.

  • Dysgnati: Sammanfattar en rad felbildningar av käken, tänderna och hakan. De som är drabbade betraktar det felaktiga käkläget som ett avsevärt skönhetsfel.

Orsaker till felaktiga käklägen

Straight teeth with aligners

Felaktiga tand- eller käklägen kan bero på olika saker: Ärftliga respektive yttre faktorer präglar den individuella bettformen. Ett bettfel, t.ex. det öppna bettet i sidled är till största delen genetiskt betingat. Även trängsel och tandglugg räknas hit. Underbett och överbett hos vuxna är för det mesta genetiskt betingat, men kan även bero på särskilda beteenden under barndomen. Exempel: komprimering av tungan, suga på tummen och lång nappanvändning. 

Korsbettet såväl som det frontalt öppna bettet är däremot funktionellt betingade. Detta beror på yttre faktorer såväl som en muskulär obalans i munområdet. Även hos patienter med läpp-/kind- och gomspalt utvecklar ofta ett korsbett. 

Följder av feljusterade tänder

Obehandlade feljusteringar kan både ha en negativ effekt på hälsan och självkänslan. Feljustering hos enskilda tänder kan också påverka alla andra tänder och till exempel förskjuta dessa.  Tuggbesvär, smärtor i käkleden, svårigheter att svälja och läspning är ytterligare följder. Tänderna och käklederna kan nötas ned i förtid på grund av den felaktiga belastningen. Ofta uppstår smärta i käken, huvudet och i nacken. 

Käkortopediska behandlingsmetoder

Generellt går det mycket bra att behandla lätta tandfelställningar hos vuxna. Det är oftast vid mycket komplexa felställningar, t.ex. utpräglad dysgnati, som det är nödvändigt med en käkoperation. Vid överbett beror behandlingsmöjligheterna på allvarlighetsgraden. Om det är nödvändigt med en käkoperation eller inte för att korrigera överbettet avgör din käkortoped. Vid andra korrigeringar kan det vara möjligt att dra eller slipa av tänder, allt beroende på individuell situation. Fasta tandställningar och uttagbara tandskenor är ytterligare behandlingsmetoder. 

Med de genomskinliga tandskenorna - så kallade clear aligner - kan DR SMILE:s käkortopeder behandla följande feljusteringar av tänderna: korsbett, trängsel, tandglugg, tandbett, djupt bett och öppet bett. Har du några frågor, eller är du inte säker på om aligner är rätt behandlingsmöjlighet för dig? Våra experter ger dig gärna råd vid en kostnadsfri och ickebindande konsultation.

Käkortopedisk tandkorrigering

Är du inte nöjd med ditt leende? Inget problem! Det finns ingen åldersgräns för att korrigera sneda tänder. Det spelar ingen roll om du är 25, 40 eller 60 år - DR SMILE är specialisten för tandkorrigeringar för vuxna. För att förskjuta och flytta tänderna använder käkortopederna och tandläkarna huvudsakligen tandställningar såväl som osynliga tandskenor.  DR SMILE använder endast clear aligners, så att tandkorrigeringen sker så diskret som möjligt. 

Tandställningar

Tandskena eller tandställning?

Den fasta tandställningen är en klassiker inom käkortopedin för barn och ungdomar. Vid en tandställning klistrar man då fast skenor på tändernas framsida för att fixera trådbågen. Ofta är det skälet till att en tandställning avskräcker vuxna. Därför upplever många klara fördelar att använda en "osynlig tandställning" det vill säga transparenta skenor. Inkognito tandställningen är ytterligare en möjlighet. I detta fall fixeras tandställningen på tändernas insida. 

Tandskena

Product--close-up-aligner-removal-mouth___1200x1200_all_51__

Den innovativa käkortopedin för vuxna har vid det här laget slagit in på en ny väg: "Osynliga" tandskenor är den modernaste formen av tandkorrigering.  För att få raka tänder bärs clear aligners 22 timmar om dygnet. Den osynliga tandskenan är mycket tunn och är lätt att bära. Den ligger tätt intill tänderna och är mer eller mindre "osynlig" för andra människor och idealiskt för yrkeslivet. Du kan dessutom ta ut alignern två timmar om dagen, vilket ger mer frihet än en fast tandställning. 

Behandlingstid

Hos DR SMILE tar en alignerbehandling i normala fall fyra till tolv månader. Om din tandfelställning är mycket komplicerad kan behandlingstiden även bli längre. Den käkortopediska behandlingsplanen ger mer information. Den upprättas efter det första besöket efter 3D-skanningen är gjord. I denna kostnadsfria och ej bindande plan för din individuella tandreglering får du veta hur lång tid behandlingen kommer att ta. Under hela behandlingen följer medicinska experter dig för att kontrollera ditt behandlingsförlopp på nära håll.  När behandlingen är avslutad kan du kontakta oss när som helst, om du har några frågor.

Käkortopedi för vuxna: kostnader

DR SMILE tandskena box

Kostnaderna för en fast tandställning uppgår i genomsnitt till 60 000 kr. Hos DR SMILE börjar den käkortopediska behandlingen med tandskenor vid avbetalningar på enbart 425 kr per månad och är därför lämplig även för den lilla plånboken. Kostnaderna kommuniceras helt tydligt från början. Det finns inga dolda kostnader hos oss. 

Boka nu