Feljustering av tänderna: öppet bett

Öppet bett hos vuxna

ÄR JAG LÄMPLIG?
Tandjustering öppet bett
drs-gradient-desktop-circle-orange-pink

Det öppna bettet är en av de vanligaste felställningarna hos vuxna. Här möts de främre eller bakre tänderna inte korrekt. Dessutom finns det ett litet eller betydande mellanrum mellan dem. Ett öppet bett hos vuxna har inte bara estetiska effekter – ur medicinskt perspektiv bör feljusteringen definitivt korrigeras.

Tandkorrigeringen för vuxna kan göras mycket diskret tack vare den senaste tekniken. De osynliga tandskenorna från DR SMILE kan enkelt integreras i vardagen och yrkeslivet. De är därför ett bra och modernt tandregleringsalternativ till den fasta tandställningen.

Öppet bett: orsaker

Orsakerna till ett öppet bett är antingen genetiska eller orsakade av ett invant beteende. Det frontalt öppna bettet hos vuxna har ofta sitt ursprung från barndomen. Denna form kallas också ofta för öppet bett, där det finns ett synligt avstånd mellan de nedre och övre framtänderna. Orsaker till detta kan vara användningen av en napp under barndomen, sugande på tummen eller att trycka på tänderna med tungan. Ett öppet bett på grund av nappen är särskilt troligt om barnet har uppnått 3 års ålder eller äldre och fortfarande suger på napp. Barn märker ofta inte av ett öppet bett eftersom de inte är vana vid något annat. Om feljusteringen inte behandlas kan den kvarstå till vuxen ålder.

Den andra formen är det öppna bettet som är öppet på sidan, som ofta har genetiska orsaker. Läkare kallar detta ett öppet bett i skelettet. Orsakerna kan vara att de permanenta tänderna i sidorna har för litet utrymme när de bryter ut.

Det öppna bettet och konsekvenser som vuxen

Oavsett om bettet är öppet frontalt eller lateralt är konsekvenserna ofta likartade. Tal- och tuggproblem kan förekomma och vara av allvarlig karaktär. I fallet med ett öppet bett i skelettet måste käkleden absorbera mycket tuggkraft. Om det lämnas obehandlat kan det leda till käkledsproblem och omfattande slitage av käklederna redan i ung vuxen ålder. I fallen av frontalt öppna bett är effekterna huvudsakligen synliga genom ofullständig läppförslutning, frekvent andning genom munnen och muntorrhet. Konsekvenserna kan bli permanent irritation i halsen och karies. Dessutom kan de drabbade ha problem med att uttala vissa bokstäver. Många med öppet bett läspar.

En annan effekt är på utseendet. Många drabbade utvecklar en känsla av skam och ler mindre som ett resultat. Självförtroende – både privat och i yrkeslivet – kan drabbas av detta.

Regression hos vuxna och barn

Oavsett om det handlar om ett öppet bett hos ett barn eller vuxna krävs en korrigering och professionell hjälp. Detta är det enda sättet att uppnå funktionella och estetiska förbättringar. Detta kan behöva göras parallelt med logopedi.

Behandling av ett öppet bett hos vuxna

Behandlingen av ett öppet bett hos vuxna varierar beroende på typ och svårighetsgrad. Behandling med skena eller tandställning är möjliga behandlingar för det frontalt öppna bettet och ett lätt lateralt öppet bett. De genomskinliga tandskenorna från DR SMILE är ett modernt alternativ till den fasta tandställningen. Tandskenorna byts var 14:e dag och tas endast ut när du äter och dricker.

Behandling utan kirurgi och utan tandställning

Öppet bett kan behandlas bra utan operation. För behandling utan kirurgi används i de flesta fall genomskinliga tandskenor eller en fast tandställning. Många vuxna väljer att behandlas med tandskenor eftersom att de syns mindre och är avtagbara. DR SMILE är specialister på behandling med tandskenor för vuxna och imponerar med ett innovativt behandlingskoncept. DR SMILE har experter inom tandvård, tandteknik och tandreglering och använder toppmodern teknik för tandkorrigering. Processen börjar med ett kostnadsfritt och icke-bindande besök där du även får råd. Efter besöket visar DR SMILE dig en simulering av ditt förväntade slutresultat, efter behandlingen.

Korrigering med operation

Om skelettala öppna bett är allvarliga kan operation vara nödvändig för behandling. Vid ett lateralt öppet bett möjliggörs, med operation, att den drabbade käken (båda käkarna kan vara inblandade) flyttas i rätt position. För mindre feljusteringar är emellertid genomskinliga tandskenor ganska lämpliga.

Kostnad för behandling med genomskinliga tandskenor

Vuxna kan snabbt och effektivt få ett öppet bett behandlat – även med en liten budget. DR SMILE erbjuder tandreglering från 425 kr per månad. Kostnaderna för behandlingen beror på den individuella komplexiteten. Priset kommuniceras öppet från början. Det finns inga dolda kostnader.

Betalar sjukförsäkringen för behandling?

Sjukförsäkringen täcker kostnaden för en behandling av ett öppet bett beroende på bettfelets svårighetsgrad. Det är viktigt att känna till att sjukförsäkringen endast betalar kostnaderna för standardvård. Kolla med din tandläkare vad som gäller för dig.