Felställning av tänderna: Trångställning

När dina tänder får för lite plats

SKÅL FÖR DITT NYA LEENDE
Tandträngsel
drs-gradient-desktop-circle-orange-pink

Det är mycket få människor som har perfekt raka tänder. Felställda tänder där det finns för lite plats kallas trångställning, och detta är mycket vanligt. Det är bara i de mest allvarliga fallen som Försäkringskassan är med och betalar för behandling av trångställning. Detta leder till att många människor med trångställning inte behandlas alls.

Vad innebär en trångställning?

Tandförträngning - felställda tänder

Vid en trångställning finns det inte tillräckligt med plats för alla tänder i käken. Konsekvensen blir att tänderna inte växer ut helt eller står snett eller förvridet i käken. Detta har inte enbart funktionella konsekvenser utan upplevs ofta som oestetiskt beroende på hur allvarlig felställningen är.

Primär trångställning

Den primära trångställningen är ärftlig. Tänderna och käken passar i detta fall inte ihop. Det innebär att tänderna är för stora för käken respektive att käken är för smal för tänderna.

Sekundär trångställning

Den sekundära trångställningen uppstår vid övergången från mjölktänder till permanenta tänder. Om sidotänderna faller bort för tidigt förflyttar sig den första kvarvarande kindtanden för långt framåt, vilket leder till platsbrist för de senare framflyttande fram- och sidotänderna.

Tertiär trångställning

Vid tertiär trångställning upptäcks detta ofta runt 20-årsåldern och detta beror på att underkäken utvecklas för lite. Detta leder till att tänderna förkjuts. Även om tänderna tidigare var helt raka kan det uppkomma en tertiär trångställning.

Negativa konsekvenser av en trångställning

Om tänderna finns kvar i käken eller inte befinner sig på rätt ställe i käken, kan det uppstå inflammationer eller skador på rötterna i de angränsande tänderna vilket ger upphov till smärtor. Dessutom försvåras ofta tandhygienen. På grund av trångställningen uppstår det mer och mer karies eftersom det är svårt att komma åt mellanrummen med tandborste och tandtråd.

Korrigera trångställning hos vuxna

Förutom den tertiära trångställningen kan det hos vuxna även uppstå en trångställning om ingen retainer har satts in för att bibehålla tandkorrigeringen efter en käkortopedisk behandling. Medan käkens tillväxt stimuleras hos barn och tonåringar vid en för liten käke, eller vid för stora tänder, är det inte längre möjligt att främja tillväxten hos vuxna. Som tur är finns det möjlighet att behandla sneda tänder och trångställning även hos vuxna.

Osynlig tandställning

engstand

Om trångställningen inte är allt för komplex kan tänderna snabbt korrigeras med en behandling med DR SMILEs transparenta tandskenor. De så gott som osynliga tandskenorna förskjuter tänderna steg för steg till rätt position. För att förhindra en återgång ska en retainer sättas in efter framgångsrik behandling.

Behandlingstiden med de transparenta tandskenorna beror på hur komplicerad utgångssituationen var. Lätta felställningar kan korrigeras inom ett par månader.

Avslipning av tänderna

Vid mycket liten förträngning respektive liten platsbrist kan det räcka med att försiktigt slipa tänderna i sidled. Man kan endast slipa bort tiondels milimetrar av emaljen på tänderna för att inte skada dom. Käkortopeden åstadkommer totalt sett några millimeters plats vid slipning av flera tänder och kan på sätt avhjälpa förträngningen. Efter slipningen poleras tänderna och fluorlackeras.

Dra ut tänder

Den sista möjligheten att åtgärda en trångställning är att dra ut en eller flera tänder. Detta alternativ överväger emellertid en käkortoped endast vid en allvarlig platsbrist eller vid förekomst av övertaliga (för många) tänder. Tack vare dagens moderna behandlingsmetoder förekommer det mycket sällan att tänder dras på grund av en trångställning.

Behandlingskostnader

En behandling med transparenta tandskenor hos DR SMILE kostar från 425 kr per månad, om man delbetalar i 72 månader. Hitta här mer information om våra priser.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.