DrSmile logo

Felställning av tänderna: Förträngning

När dina tänder får för lite plats

Tandträngsel

Det är mycket få människor som har perfekt raka tänder. Felställda tänder Tandförträngningar är därför ett utbrett fenomen. Många felställningar fördröjs respektive leds i rätt riktning redan under barnets uppväxt under ungdomsåren Ändå är det bara vid felställda tänder från och med grad 3 i de käkortopediska indikationsgrupperna som Försäkringskassan övertar kostnaderna. Det leder till att det är färre felställda tänder som ofta alls inte blir korrigerade, eftersom patienten själv måste stå för behandlingskostnaderna. Detta är ett skäl till att till och med vuxna ofta fortfarande lider av sneda tänder.

Vad innebär en förträngning?

Tandförträngning - felställda tänder

Vid en förträngning finns det inte tillräckligt med plats för alla tänder i käken. Konsekvens: Tänderna växer antingen inte ut helt och hållet eller står snett respektive förvridet i käken på grund av platsbrist. Detta har inte enbart funktionella konsekvenser utan upplevs ofta som oestetiskt beroende på svårighetsgrad.

Primär förträngning

Den primära tandförträngningen är ärftlig, Tänderna och käken passar i detta fall inte ihop. Det innebär att tänderna är för stora för käken respektive att käken är för smal för tänderna.

Sekundär förträngning

Den sekundära förträngningen uppstår vid övergången från mjölktänder till permanenta tänder. Om sidotänderna faller bort för tidigt förflyttar sig den första kvarvarande kindtanden för långt framåt, vilket leder till platsbrist för de senare framflyttande fram- och sidotänderna.

Tertiär förträngning

Vid tertiär tandförträngning talar man även om en förträngning hos ungdomar, eftersom denna för det mesta utvecklar sig efter det att personen fyllt  tjugo år. Orsaken till förträngningen är en försenad tillväxt av underkäken.  Det leder till att tänderna förskjuts. Även om tänderna tidigare var helt raka kan det uppkomma en tertiär förträgning.

Negativa konsekvenser av en tandförträngning

Om tänderna finns kvar i käken eller inte befinner sig på rätt ställe i käken, kan det uppstå inflammationer eller skador på rötterna i de angränsande tänderna vilket ger upphov till smärtor. Dessutom tar tandvårdenofta stryk av detta. På grund av förträngningen uppstår det mer och mer karies och , eftersom det endast är svårt att komma åt tandmellanrummen med tandborste och tandtråd.

 

Korrigera förträngning hos vuxna

Förutom den tertiära förträngningen kan det hos vuxna även uppstå en förträngning, om ingen retainer har satts in för att bibehålla tandkorrigeringen efter en käkortopedisk behandling. Medan käkens tillväxt stimuleras hos barn och tonåringar vid en för liten käke, eller vid för stora tänder, är det inte längre möjligt att främja tillväxten hos vuxna. Som tur är finns det emellertid tillräckligt med behandlingsmöjligheter även för vuxna, vid vilka man riktar in sig på sneda tänder, vilket beror på en tandförträngning.

Clear Aligner

engstand

Om förträngningen inte är för starkt utpräglad är det mycket enkelt och framför allt snabbt att korrigera tänderna genom dr Smiles aligner. De så gott som osynliga plastskenorna förskjuter tänderna steg för steg i rätt position. För att förhindra en återgång ska en retainer sättas in efter framgångsrik behandling. Behandlingstiden med de transparenta skenorna riktar sig efter hur komplicerad utgångssituationen var. Lätta felställningar kan emellertid korrigeras inom ett par månader.

Avslipning av tänderna

Vid mycket liten förträngning respektive liten platsbrist kan det räcka med att försiktigtslipa av tänderna i sidled. Detta kan emellertid endast göras i en tiondel av millimeterområdet. Käkortopeden åstadkommer totalt sett några millimeters plats vid slipning av flera tänder och kan på sätt avhjälpa förträngningen. Efter slipningen poleras tänderna och fluor tillsätts, på så sätt har behandlingen för tandemaljen utförts på ett ungefär.

Dra tänder

Den sista möjligheten att undanröja en förträngning är att dra en eller flera tänder. Detta alternativ överväger emellertid en käkortoped endast vid för stor platsbrist eller vid förekomst av övertaliga (för många) tänder. Tack vare dagens moderna behandlingsmetoder förekommer det mycket sällan att tänder dras på grund av en förträngning.

Behandlingskostnader

Försäkringskassan övertar inte kostnaderna för käkortopediska behandlingar hos vuxna. För många är detta ett skäl till att bortse från behandlingen och att leva med felställda tänder. Emellertid kan dock kostnaderna för tandkorrigeringar även variera stort, om priserna är mycket höga. I synnerhet visar den förändrade livskänslan med vackra, raka tänder att det i varje enskilt fall lönar sig med en investering. En behandling med en aligner hos dr Smile kostar från och med EUR 33 per månad.  Vi utreder tillsammans genom ett lämplighetstest, om den felställning som du lider av lämpar sig för en aligner-behandling.

Klara

färdiga

le

 • DR SMILE® Göteborg Berzeliigatan
 • DR SMILE® Malmö Triangeln
 • DR SMILE® Stockholm Hässelby
 • DR SMILE® Stockholm Södermalm
 • DR SMILE® Uppsala Östra Ågatan
 • DR SMILE® Stockholm Östermalm
 • DR SMILE® Sundbybergs Tandklinik
 • DR SMILE® Göteborg Backaplan
 • DR SMILE® Göteborg Frölunda Torg
 • DR SMILE® Göteborg Avenyn
 • DR SMILE® Helsingborg Råå
Ekomi gold
Återkoppling från våra kunder
review-stars
4.7 / 5
Se återkoppling
No Logo
small-inverse-colorful-e7rghx
Våra tandskenorarrow
Företagarrow
 • Frågor och svar
 • FAQ
 • +46105515885
 • For Dentists and Orthodontists
 • [email protected]
 • Careers
 • Studentrabatt
FÖLJ OSS
 • social icon
 • social icon

©2022 DR SMILE