DrSmile logo

Felställda tänder: korsbett

Orsak, följder och behandling av felställda tänder

Felställda tänder korsbett

Mycket få personer vet hur mycket den egna tandhygienen påverkar hela ens välbefinnande. Det är just felställda tänder liknande korsbett som kan ha såväl fysiska såväl som psykiska effekter på oss. En tandkorrigering är inte enbart ändamålsenlig av estetiska skäl utan framför allt för undvika negativa följder på grund av felställda tänder.

Vad innebär ett korsbett?

Tandställning korsbett med glugg

Det är fråga om ett korsbett när sidotänderna inte går ihop ordentligt vid ihopbitning. Det vill säga att sidotänderna i överkäken antingen står för brett inåtvända i riktning mot gommen, eller att sidotänderna i underkäken står för brett utåtvända i riktning mot kinden.

Korsbettet är ofta en synlig företeelse jämfört med andra felställda tänder. Man kan skilja mellan tre olika typer av korsbett:

Labidodonti

I normala fall griper upphöjningarna och groparna i kindtänderna perfekt in i varandra, när man biter ihop tänderna. De undre framtänderna döljer de undre framtänderna så gott som helt, när man biter ihop tänderna helt och hållet.  Vid labiodonti stöter upphöjningarna i kindtänderna såväl som kanterna på framtänderna direkt på varandra, vilket ger ett felaktigt bett.

Ensidigt korsbett

Precis som namnet antyder är bettet endast felaktigt på ena sidan. På den andra sidan biter tänderna i över- respektive underkäken korrekt mot varandra. Ofta uppkommer det ensidiga korsbettet i samband med sneda tänder.

Korsbett på båda sidor

Vid korsbett på båda sidor berörs båda tandsidor och tänderna i över- respektive underkäken möter inte varandra korrekt. Förhållandet mellan överkäke och underkäke är stört. För det mesta beror detta på att överkäken är för smal, vilket leder till ett felaktigt bett på båda sidor.

Vad beror ett korsbett på?

I de flesta fallen uppstår ett korsbett på grund av en muskulär ojämnhet i munnen. Ett skäl till storleksskillnaderna i käken kan vara att tänderna brutit igenom för tidigt eller för sent. Om tungan inte understödjer överkäkens tillväxt i tillräckligt hög grad utvecklas inte överkäken, vilket leder till störningar i tillväxten. Detta kan leda till ett korsbett. Även en kluven läpp/käke/gom kan framkalla ett korsbett, eftersom överkäken inte kan växa korrekt på grund av ärrentropioner. I sällsynta fall är korsbettet även ärtftligt, eller kan uppstå på grund av något externt som ett olycksfall eller att  personen suger för länge på tummen.

Negativa följder av ett korsbett

Man bör inte underskatta effekterna av ett korsbett. Om det felaktiga bettet inte behandlas, kan det leda till såväl fysiska som psykiska besvär. Vid ett ensidigt korsbett belastas endast ena sidan av käken. Detta kan framkalla ledsmärtor och samtidigt leda till problem vid tuggande. Om denna form av korsbett är mycket starkt utpräglad förskjuter sig dessutom ansiktsproportionerna, vilket leder till ett optiskt skevt ansikte och till sist kan detta även förorsaka psykiska problem på grund av den störda estestiken. Dessutom kan detta inverka negativt på andningen genom näsan på grund av den för smala käken. Dessutom kan det uppstå språk- och ätproblem. Det felaktiga förhållandet mellan över- och underkäke leder till en störd tungmotorik, vilket i många fall leder till ett läspande.

Generellt sett kan den felaktiga/ensidiga belastningen av käken leda till spänningar, nacksmärtor, migrän och en för tidig avnötning av lederna och tänderna.  För att utesluta sena konsekvenser bör ett korsbett därför behandlas så tidigt som möjligt.

Ett korsbett bör behandlas

Det är mycket viktigt att behandla ett korsbett tidigt, vilket kan förhindra värre konsekvenser. Det är bäst att behandla ett barn med ett felaktigt bett, eftersom käken fortfarande håller på att växa och på så sätt går lättare att reglera. Eftersom det vid ett korsbett för det mesta rör sig om en för smal överkäke gäller det att utvidga denna med hjälp av en behandling. Hos barn uppnås detta ofta med hjälp av en lös eller fast bettskena. Andra möjligheter är aktivatorer, olika aktiva plattor, apparater för en utvidgning av gomsutur och kvadratisk helix. Vid ett senare konstaterande av felställda ständer och starka följdverkningar, t.ex. problem vid språkutvecklingen, kan det även vara ändamålsenligt med kompletterande behandlingar, t.ex. logopedi.

Korsbett hos barn

Det är bäst att behandla ett barn med ett felaktigt bett, eftersom käken fortfarande håller på att växa och på så sätt går lättare att reglera. Eftersom det vid ett korsbett för det mesta rör sig om en för smal överkäke bör denna utvidgas vid en behandling. Hos barn sker detta ofta med hjälp av en lös eller fast bettskena.

Att behandla korsbett hos vuxna

En käkortopedisk operation kan hos vuxna kan vara nödvändig beroende på hur omfattande och komplicerad felställningen är. Om du lider av spänningar eller smärtor i käkleden bör du absolut få det klargjort, om det föreligger ett korsbett hos dig. Detta för att förhindra vidare följder. Följande behandlingsmöjligheter finns för vuxna:

Bettskena vid ett lätt korsbett

DrSmile Clear Aligner / Tandskena

Vid en lätt felställning räcker det ofta att behandla med en bettskena. I synnerhet lämpar sig DrSmile Aligner utmärkt för behandlingen hos vuxna,. eftersom denna är så gott som osynlig och på så sätt inkräktar mycket lite på vardagen. Dessutom är behandlingskostnaderna för en genomskinlig bettskena betydligt lägre jämfört med en fast bettskena.   Dessutom krävs det en mycket kort behandlingstid beroende på hur komplex felställningen är. Lätt fall kan korrigeras redan inom ett par månader. Om Aligners dragkraft inte är tillräcklig går det även att korrigera ett korsbett med hjälp av en fast bettskena. Via ett lämplighetstest är det mycket enkelt att fastställa om behandlingen med de genomskinliga bettskenorna kommer ifråga för din felställning.

Operation vid komplicerat korsbett

Om käkens felställning är så starkt utpräglad att till och med ansiktssymmetrin berörs av detta är det för det mesta oundvikligt med en käkortopedisk operation. Bettskenan är i sådana fall tyvärr inte tillräcklig och skulle endast avhjälpa symptomen men inte orsaken till korsbettet. Vid en operation utvidgas käken kirurgiskt genom en utvidgning av gomsuturen.

Bekostar Försäkringskassan behandlingen?

Den lagstadgade Försäkringskassan stödjer en behandling med bidrag för att avlägsna ett korsbett såväl hos barn som hos vuxna. Detta har fastställts i de käkortopediska indikationsnivåerna (KIG). Det spelar därvid ingen roll hur omfattande det felaktiga bettet är.

Klara

färdiga

le

 • DR SMILE® Göteborg Berzeliigatan
 • DR SMILE® Malmö Triangeln
 • DR SMILE® Stockholm Hässelby
 • DR SMILE® Stockholm Södermalm
 • DR SMILE® Uppsala Östra Ågatan
 • DR SMILE® Stockholm Östermalm
 • DR SMILE® Sundbybergs Tandklinik
 • DR SMILE® Göteborg Backaplan
 • DR SMILE® Göteborg Frölunda Torg
 • DR SMILE® Göteborg Avenyn
 • DR SMILE® Helsingborg Råå
Ekomi gold
Återkoppling från våra kunder
review-stars
4.7 / 5
Se återkoppling
No Logo
small-inverse-colorful-e7rghx
Våra tandskenorarrow
Företagarrow
 • Frågor och svar
 • FAQ
 • +46105515885
 • For Dentists and Orthodontists
 • [email protected]
 • Careers
 • Studentrabatt
FÖLJ OSS
 • social icon
 • social icon

©2022 DR SMILE