Bettskenor och tandskenor

Det finns olika typer av bettskenor som skiljer sig åt i användningsområden. Vi jämför bettskenor med tandskenor.
Aufbissschienen und Zahnschienen

Skillnaden mellan bettskena och tandskena

Bettskenor

Bettskenor finns till för att harmonisera samspelet mellan käklederna och tuggmusklerna. Bettskenorna är avsedda att lindra patientens obehag till följd av felaktig belastning av käklederna och tänderna och att reglera kontakten mellan över- och underkäken. De är avsedda att råda bot på undermedvetna rörelser så som tandgnissling. Nya rörelsemönster programmeras av skenorna och friktionen mellan tänderna minskar. På så sätt kan tänderna skyddas och tandstrukturen bevaras längre.

Synonymer för bettskenor

Bettkenor har olika namn. Så som:

  • Bettskena

  • Bettplatta

  • Skena för bettstyrning

  • Nattskena

  • Avslappningsskena

  • Reflexskena

  • CMD-skena

  • Utjämningsskena

  • Stabiliseringsskena

Kostnader

I vissa fall kan Försäkringskassan vara med och finansiera kostnaden för en bettskena. Kolla med din tandläkare vad du har rätt till.

Slitagetid och hållbarhet

Användningstiden beror helt på hur intensiva dina symtom är. Tandläkaren kan rekommendera att du bär skenorna några timmar om dagen eller bara över natten, upp till 24 timmar om dagen. Till och med när du äter. Tandskenornas hållbarhet är också mycket individuella. Vid behandling av allvarlig tandgnissling håller bettskenorna i ungefär ett halvår på grund av belastningen, medan de kan hålla i upp till fem år vid svagare slitagegrad. En god skötsel har också en positiv inverkan på skenornas hållbarhet.

Inköp

Patienterna kan beställa bettskenor på nätet eller få dem tillverkade av sin tandläkare.

Tandskenor för raka tänder

picture invisible braces

Tandskenan skapas i ett flertal och används för att korrigera tänderna. Behandlingen omfattar flera skenor som byts ut var fjortonde dag och på så sätt kan man stegvis korrigera små till måttliga tandförskjutningar. Eftersom endast ett riktat tryck appliceras på vissa tänder under korrigeringen är behandlingen mildare än med tandställning och kan också genomföras på kortare tid.

Synonymer för tandskena

Denna typ av tandskena är också känd under den engelska facktermen clear aligner, eller bara aligner.

Kostnader

Eftersom det inte ofta inte finns en medicinsk motivering att använda tandskenor för att korrigera tänderna, anses det vara en estetisk åtgärd. Kostnaderna täcks därför inte av sjukförsäkringen. Kostnaderna för avtagbara tandskenor kan variera mycket. Hos DR SMILE får du ett transparent fast pris som är billigare än en traditionell tandkorrigering.

Behandlingstid och hållbarhet

För att försiktigt flytta tänderna till den önskade positionen är det nödvändigt att bära skenorna 22 timmar om dagen. Detta är det enda sättet att se till att de efterföljande tandskenorna passar och inte utövar för stort tryck. Var fjortonde dag byter patienten till nästa skena och ändrar på så sätt tändernas position steg för steg. Så snart det planerade slutresultatet är uppnått används en tandskensretainer för att förhindra att tänderna flyttar sig igen. Den bärs först i 22 timmar och används sedan endast på natten. Efter en tid kan en fast retainer sättas in.

Stilllife-Product-Aligner-Case-300x300_all_11_bubble_

Köp

Tandläkaren måste få en exakt bild av din mun och dina tänder och detta görs med hjälp av 3D-skanning. För att göra detta kan du boka en kostnadsfri konsultation i ditt område via DR SMILE:s-webbplats. Med hjälp av skanningen skapar vårt team av läkare en individuell behandlingsplan för att räta ut dina tänder och fastställa det möjliga resultatet och de mellanliggande steg som krävs för att uppnå det. Därefter tillverkas tandskenor för varje steg tills det önskade resultatet är uppnått och levereras hem till dig.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.