Hjälp, mina tänder flyttar sig!

Motverka sneda tänder

Boka tid
Simin0513-retouched-without-background

GENOMSNITTLIG BEHANDLINGSTID

4-9 MÅNADER

FRÅN

425 KR/MÅN*

drs-gradient-desktop-circle-orange-pink

Du hade raka tänder och plötsligt har du en känsla av att tänderna har flyttat på sig! Oroa dig inte, det är helt normalt. Eftersom tänderna är väldigt lätta att flytta kan de tyvärr fortfarande förskjutas i vuxen ålder och orsaka en felställning. Om du till exempel märker att dina tänder långsamt förskjuts inåt bör du inte vänta med att börja korrigera felställningen- på så sätt undviker du en komplex och lång behandling senare.

Smärta och andra konsekvenser

Om tänderna förskjuts kan det resulterande i en obehaglig tryckkänsla och även huvud-och tandvärk. Om det uppstår trängsel blir det dessutom svårare att sköta tandhygienen vilket kan leda till tandsjukdomar så som karies och parodontal sjukdom. Utöver de nämnda problemen spelar estetiken naturligtvis också en roll. De flesta människor känner sig obekväma med sneda tänder och en del börjar undvika att skratta och le  - vilket i sin tur påverkar det mentala måendet.

Tandvandring i vuxen ålder: Vid 30-60 års åldern

Många vuxna upplever att tänderna plötsligt förskjuts i underkäken. Vad orsakerna är till sen tandförflyttning diskuteras fortfarande bland tandläkare. En möjlig orsak till att trängseln uppkommer kan vara att visdomständerna trycker på de andra tänderna. Det kan också vara så att underkäken fortsätter att växa ytterligare som vuxen, vilket kan leda till förskjutning av tänderna. En annan orsak är så kallad fysiologisk mesial drift. De bakre tänderna har en naturlig tendens att röra sig mot mitten av käken. Detta beror på att utrymmet mellan tänderna minskar med tiden på grund av den dagliga friktionen när man äter. Om man äter mycket mjuka livsmedel, kan migrationen bli större än nötningen vilket medför tandträngsel.

Efter tandställning

Det är väldigt irriterande om tänderna förskjuts igen efter tandställning eller annan tandreglering och detta får många att tvivla på om de ska genomgå behandlingen. Tänderna och käken tenderar att flytta tillbaka till sin ursprungliga position efter tandställning. Ju mer komplex felställning eller korrigering desto mer sannolikt kommer ett återfall att vara. För att förhindra att detta inträffar är det viktigt att hålla tänderna på plats. För detta används antingen en fast retainer eller en skena. Dessa säkerställer att tänderna stannar i önskat läge och inte flyttar tillbaka till sin gamla position.

Trots retainern kan de flytta på sig

Tänderna kan också förskjutas genom tandgnissling eller genom att kontinuerligt starkt pressa samman tänderna. Tandgnissling inträffar ofta på natten medan sammanpressning av tänderna oftast sker hos personer som är stressade eller under hård psykisk belastning. För att förhindra att tänderna förskjuts rekommenderar tandläkaren i de flesta fall en bettskena.

Efter en visdomstands-operation

Även efter operation av en visdomstand kan tänderna flyttas. Anledningen till detta är det nyskapade utrymmet i käken. Det kan medföra att enskilda tänder börjar vandra, vilket i sin tur kan leda till sneda tänder. En tandvandring kan således inträffa både genom att visdomständer bryter igenom och efter att de dragits ut. Detta bör alltid beaktas före en tandreglering med tandställningar eller tandskenor.

Visdomständer

Andra orsaker

Det kan finnas många andra skäl till varför tänder förskjuts under livet. Om det finns en eller flera luckor i käken kan andra tänder försöka luta eller vandra in till det fria utrymmet.

Vid tandköttssjukdom (periodontit) dras tandköttet tillbaka, vilket kan leda till att tänderna lossnar. Bristen på fäste i benet kan också leda till tandvandring. Kvinnor är efter graviditet och vid klimakteriet, på grund av hormonella förändringar i kroppen och den orala floran, särskilt känsliga för tandköttssjukdomar, vilket kan medföra att tänderna förskjuts. Dessutom kan olyckor och skador leda till lösa tänder och därmed till tandförskjutning.

Vad kan jag göra för att förhindra det?

För att förhindra eller stoppa förskjutningen av tänderna bör du vara uppmärksam på följande:

  • Befintliga luckor bör stängas med en tandskena eller något liknande och om en tand förloras, med en protes. 

  • Lösa tänder ska splintas.

  • Om du gnisslar tänder eller pressar dem samman bör du ha en bettskena.

  • Ortodontisk behandling ska alltid följas av en retainer och dess passform ska kontrolleras regelbundet.

  • Noggrann Munhygien för att undvika inflammation i tandköttet.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.