Vi har patientskadeförsärking och är registrerade hos IVO

Tandbehandlingar kan snabbt bli riktigt dyra, särskilt för proteser som kronor och implantat, rotkanalbehandlingar eller käkortopediska åtgärder. I dessa fall betalar den lagstadgade sjukförsäkringen endast för standardvården och de drabbade måste själva finansiera den återstående delen. En bra kompletterande tandvårdsförsäkring kan dämpa lavinen av kostnader och minska självrisken för tandbehandlingen till noll till tio procent. 

Röntgenbild av tandutjämning

Innan du tecknar ytterligare tandvårdsförsäkring bör du dock väga upp kostnaderna och fördelarna. Med en bra extra tandvårdsförsäkring stämmer förhållandet mellan pris och prestanda och tandbehandlingarna är inte begränsade. Eftersom man kan förvänta sig månatliga kostnader på 200 kr till 400 kr med en privat tandvårdsförsäkring är det också värt att bedöma enskilda faktorer. Hur sannolikt är proteser senare år? I vissa fall kan det vara vettigt att spara pengar själv istället för att betala höga månadsförsäkringspremier. 

KRONOR, BROAR OCH IMPLANTAT

Varför ytterligare tandvårdsförsäkring?

Eftersom många människor behöver proteser under sina liv, är det alltid värt att hantera ämnet extra försäkring för tänder. För om du bara har en lagstadgad försäkring kan du snabbt förlora flera tusen euro. Anledningen till detta är att det fasta bidraget sätts till 60 procent av de lagstadgade sjukförsäkringarna, oavsett om tandläkarens patient väljer den föreskrivna standardvården eller väljer en dyrare behandling. Följande exempel illustrerar denna princip:

Om en standardbehandling (t.ex. för en krona) kostar 8000 kr, återbetalas till exempel 4800 kr (= 60 %) av sjukförsäkringen. Men om någon väljer en vård av högre kvalitet och måste betala 12.000 kr för den, är det fasta bidraget fortfarande 4800 kr I det här fallet måste du betala 7200 kr själv, men tandvårdsförsäkringen skulle ha täckt kostnaderna helt eller åtminstone till stor del.

Av denna anledning är en extra tandvårdsförsäkring med avseende på dyra behandlingar – som implantat eller tandställning – perfekt. Ett samtal med din tandläkare kan förklara hur sannolikt dyra tandbehandlingar är i ditt fall. 

Vad ska du se upp för i en kompletterande tandförsäkring?

  • Ingen total gräns för implantat: Till exempel ingen gräns för endast 4 implantat per käke eller ingen maximal ersättningsgräns "per implantat"

  • Benförstoring: Ibland kallas även ”funktionell analys och funktionella terapeutiska åtgärder” – bör ingå i kontraktet

  • Fördelar: Bör baseras på en procentandel av de totala kostnaderna som faktiskt uppnåtts – en bra extra tandvårdsförsäkring täcker minst 80 % till 90 % av patientens eget bidrag

  • Dessa tjänster borde ingå: fyllningar, profylax, tandproteser, tandbehandlingsåtgärder och käkortopedi för barn

  • Väntetider: Det finns ofta långa väntetider eller kostnaderna täcks inte helt under de första tre till fyra åren (förmånsbegränsning)

  • Svara ärligt på hälsofrågor: Om det visar sig att tandsjukdomar har dolts, annulleras privata kompletterande tandvårdsförsäkringar i händelse av skadestånd

teeth implant

Kompletterande tandförsäkring för tandreglering

Käkortopediska och käkkirurgiska behandlingar är inte bara en viktig fråga för barn. Fler och fler vuxna beslutar att korrigera sina felställda tänder. Kostnaderna för detta kan variera mellan 20 000 kr (mindre felinriktningar) och flera tusen kr (käkortopediska ingrepp). Kompletterande tandvårdsförsäkring kan också täcka en stor del av kostnaderna här.

Kostnad för ytterligare tandvårdsförsäkring

Kostnaden för extra tandvårdsförsäkring per månad beror på personliga faktorer – såsom ålder och tidigare behandlingar – samt önskad försäkringstäckning. Som 30-åring eller 30-åring kan du få en extra kostnad för tandvård för så lite som 80 kr i månaden. Ju äldre du är, desto högre är försäkringsbeloppet. En taxa på mellan 200 kr och 400 kr per månad är normal. Det är därför vettigt att teckna ytterligare tandvårdsförsäkringar mellan 30 och 40 år, eftersom tänderna vanligtvis fortfarande är friska och de månatliga avgifterna är lägre.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.