Följande kan vara skälet till smärtor i käken:

Knakande ljud från käkleden, spända muskler i käken och huvudet samt nacksmärtor är vanliga symptom som inte alltid kopplas till felaktiga käkpositioner. Lyckligtvis kan lindrig till måttlig felpositionering åtgärdas utan komplikationer eller smärta.

Karies: Symptome, Stadien, Anwendung und Vorbeugung

Spänd käke

En spänd käke kan ha många orsaker: Käken kan bli spänd p.g.a. psykisk belastning, t.ex. stress. Ofta sker detta omedvetet nattetid under sömnen. Andra orsaker till en spänd käke kan vara felpositionerade tänder. Spända käkar leder till smärtor, vilket är skälet till att många berörda ofta får rådet att använda bettskenor. Det finns dock många avslappningsövningar som bara tar några minuter och är mycket enkla för att slappna av käken. En effektiv övning är t.ex. att placera fingrarna framför öronen och att öppna munnen samtidigt. Massera samtidigt ställena med ett lätt tryck under två minuter. Vid regelbundna upprepningar märker du hur din käke slappnar av. En annan variant av smärtlindring är att värma eller kyla käken. Ofta används en rödljuslampa för detta. Detta händelseförlopp kan du upprepa max tre gånger per dag.

Käke ur led

Vid en käke som är ur led lutar underkäken åt höger, vänster eller framåt och munnen går inte att stänga. Berörda personer känner framför allt starka smärtor när de flyttar och öppnar käken och när de tuggar. En tandläkare eller läkare kan vrida käken rätt igen genom att trycka på den. Då skjuts käken tillbaka till rätt position. Om käken knäpper eller smärtar vid måltider eller tuggande rör det sig i regel inte om en urledvriden käke. Cirka en tredjedel av befolkningen upplever gång på annan knakande eller gnisslande ljud. Det hjälper att regelbundet massera den drabbades kindmuskler och tinningar. För att vara säker på att den knakande käken är ofarlig bör du kontrollera dina tänder och käken hos en tandläkare.

Gnissel i käken

När käken gnisslar när du öppnar munnen, gäspar eller tuggar är det ofta en larmsignal och tyder på felpositionerad käke. För att undvika en spänd käkmuskulatur förknippad med smärtor i axel, huvud eller öra bör du gå till en tandläkare.

Att känna igen och behandla felpositionerade käkar.

Du känner igen en felpositionerad käke i och med att det blir svårare att tugga och det gör ont. Dessutom kan det leda till smärtor i käke, axel eller nacke. Även huvud- och öronvärk är inte ovanligt.

Felpositionerad käke är oftast ärftligt, men kan även påverkas utifrån, t.ex. att suga på tummen som barn eller sjukdomar.

Det går att fastställa en felpositionerad käke på grund av stora tandgluggar eller överlappade tänder. Till de olika typerna av felpositionerade käkarna räknas korsbett, öppet bett, överbett, frambett/underbett respektive djupt bett. Hit hör även vridna eller sneda tänder.

before and after

Tanduppbyggnad och felpositionerade tänder

En vuxen persons tänder består av totalt 32 tänder: två framtänder, en hörntand, två kindtänder och tre oxeltänder. Om det bildas stora gluggar mellan tänderna eller om tänderna inte biter ihop korrekt talar man om en felpositionerad käke. Sådana felpositioneringar har såväl estetiska som medicinska följder. Till dessa hör:

  • Korsbett

  • Öppet bett

  • Överbett

  • Frambett

  • Underbett/djupt bett

  • Trångt mellan tänderna

  • Gluggar

  • Vridna tänder

  • Sneda tänder

OSYNLIG TANDSKENA

Möjligheter till behandling 

Felaktigt positionerade tänder kan korrigeras av estetiska eller medicinska skäl. Vid lätta till medelsvårt felaktigt positionerade tänder råder man den berörde till en tandskena, en fast eller en lös tandställning.

Fördelen med en osynlig tandskena är att man kan avhjälpa felpositioneringar utan att inbegripa alignern syns och ändå få samma effekt som med en fast tandställning.

Lösa tandställningar rekommenderas endast vid mycket lätta felpositioneringar.

MER INFORMATION

Kostnader för en käkoperation

Vid mycket grava felpositioneringar av käken kan bara en operation avhjälpa den smärtande felpositionen. Kostnaderna och tidsåtgången beror på typ av felpositionering och dess svårighetsgrad. I regel är sådana komplexa operationer dock mycket utdragna. Det kan ta några månader innan man ser det slutgiltiga resultatet.

Om ingreppet är medicinskt nödvändigt övertar Försäkringskassan operationskostnaderna såväl som kostnaderna för den åtföljande käkortopediska behandlingen.

Träna käken för att lindra smärtor

Nedan några övningar för att få käke, nacke, axlar och huvud att slappna av. Dessa bekämpar inte roten till problemen, utan lindrar bara smärtan.

Massera käkmuskulaturen på båda sidor med cirkulerande rörelser. Öppna då munnen under cirka tio sekunder. Käken tänjs då och slappnar samtidigt av.

Det finns också några enkla övningar för att stärka käkmusklerna. Du kan t.ex. trycka på vänster kind med vänster hand och samtidigt skjuta kinden mot handflatan. Detta har störst effekt, om du upprepar övningen på båda kinder cirka fem gånger, tre gånger om dagen.

Operation av visdomstand

Efter en operation av visdomständer kan både de friliggande nervändarna och svullnader som uppstår efter en sådan operation förorsaka smärtor. Det kan leda till spänningar i käken.

Röntgenbild av tandutjämning

Om bakterier tränger in i det öppna såret kan detta leda till en käkinflammation. Symptom som tyder på detta är rodnader i ansiktet, svullnader och knackningar i käken samt förhöjd kroppstemperatur. Dessutom kan lymfkörtlarna svullna.

VISDOMSTÄNDER

Kramp i käken

Kramp i käken yttrar sig i att du känner starka smärtor när du äter eller gäspar och du kan inte längre öppna munnen helt.

Det här undviker du genom att träna käken och dess muskulatur.

Gör övningar i sidled med käken eller titta upp respektive ned. Se till att tänderna inte gnider mot varandra. Tänj sedan käken genom att öppna och stänga den så långt som möjligt.

För att förebygga kramper i käken kan du ta magnesium, kalcium och vitamin D.