Utan besvär med en käkskena

Förväxla inte käkskenor/bettskenor med en osynlig tandskena för tandkorrigering. Med en käkskena kan man kraftigt reducera eller till och med fullständigt bota ett flertal fysiska besvär och smärtor som har sitt ursprung i käken. Här får du reda på när det är ändamålsenligt med en käkskena. Du får även veta, om Försäkringskassan övertar kostnaderna för en behandling.

Vad är en käkskena?

Käkskenan sätts in för behandling av en så kallad kraniomandibulär dysfunktion (störning i tuggsystemet), förkortat CMD-sjukdom), som bruxism (tandagnisslan), men även vid sömnproblem. Till skillnad från en tandskena, som endast används för att korrigera en feljustering av tänderna, är målet med en käkskena att uppnå en avspänning av tuggmusklerna eller att korrigera en feljustering av käken. På grund av att käklederna och tänderna är felbelastade kan det uppstå många smärtor och besvär i olika kroppsregioner. Käkskenan kan här i många fall harmonisera bettläget och tuggmuskulaturen och förhindra värre följder.

Typer

Bland käkskenor skiljer man mellan två olika typer. Å ena sidan kan den följa ett terapeutiskt mål, t.ex. korrigeringen av en feljustering av käkarna och å andra sidan kan den sättas in som en enkel skyddsskena, t.ex. mot tandagnisslan. Skenorna tillverkas alltid individuellt i enlighet med patientens mål och behov. 

Käkskena mot smärtor

Med en käkskena kan man vid en CMD-sjukdom effektivt behandla många besvär, t.ex. spänningar, käksmärtor, käkknackningar, tandagnisslan samt ryggsmärtor och liknande. Skälet är den käkfelställning som ligger till grund för symptomen. Eftersom symptomen är mångfacetterade vid en CMD-sjukdom upptäcks den dock ofta sent.

Käkskena mot tinnitus

Även tinnitus eller stark huvudvärk kan bero på en felställning av käkleden. Det beror på avståndet mellan mellanörat och käkleden. Om betthöjden är förskjuten på grund av en CMD-sjukdom som tandagnisslan och underkäken inte längre är tillräckligt stabiliserad,  förskjuts ledhuvudet, vilket ger oljud.  När käkledshuvudet skjuts bakåt när du stänger munnen uppstår det ett starkt tryck på de två nerver som ligger däremellan. Det kan leda till tinnitus eller stark huvudvärk. En käkskena kan vara lösningen. Den ser till att ledhuvudena skjuts tillbaka till sina respektive gamla positioner och förhindrar på så sätt trycket på nerverna och därigenom tinnitus och huvudvärk. 

Käkskena mot snarkning och vid sömnapné.

Snarkningar hör inte till ovanligheterna, men har  upp till en viss gräns heller inga negativa följder i hälsohänseende. Snarkningarna uppstår på grund av den avtagande muskelåtstramningen under sömnen, vilket i sin tur leder till att de övre luftvägarna blir trängre och andningen blir snabbare. Vibrationer uppstår, vilket till sist leder till snarkningar. Om snarkningen är så starkt utpräglad att det leder till en sömnapné, eller till ett andningsstillestånd i sömnen, rör det sig om en sjukdom, som man bör ta på allvar eftersom den kan förorsaka problem med hjärt-/kärlsystemet. 

Med den så kallade protrusionsskenan för underkäken hålls käken på plats under natten eller skjuts framåt, så att inte andningsvägarna blir trängre. Snarkningarna och apnéindexet kan då avsevärt reduceras.

Kostnader

Kostnaderna för en käkskena varierar beroende på typ av skena och material och kan uppgå till flera hundra Euro. Priset inbegriper tillverkningskostnaderna, materialkostnaderna såväl som tandläkararvodet.

Övertar Försäkringskassan kostnaderna?

Om Försäkringskassan står för en behandling med käkskena beror på vilken sjukdom det rör sig om och nödvändigheten med skenan. Under tillverkningen av en individuell käkskena vid en nödvändig behandling, vilken Försäkringskassan partiellt övertar kostnaden för, ska patienten betala ytterligare åtgärder, t.ex. diagnosticering och funktionsbehandlingen.  Innan en behandling påbörjas ska man därför absolut inhämta ett samtycke från Försäkringskassan, att den betalar kostnaderna. Privata försäkringskassor och några tilläggsförsäkringar övertar i regel, förutom käkskenan, även de ytterligare kostnaderna för funktionsanalysen och -behandlingen. Det lönar sig även att få det slutgiltigt bekräftat att Försäkringskassan övertar kostnaderna.

Rengöring

Rengöringen och skötseln av käkskenan är viktig för att förhindra karies och andra tandsjukdomar. Ta ut skenen när du äter och dricker. Borsta om möjligt tänderna med tandborste och tandkräm efter måltid och före ny insättning av skenan, eller spola åtminstone en gång noggrant med vatten. Käkskenan ska också rengöras noggrant med ljummet vatten. Beroende på material och hårdhetsgrad går det även bra att använda bettrengörare eller lämpliga rengöringstabletter. Tala med din läkare innan, så att inte skenans form och funktion tar skada. 

SÅ HÄR RENGÖR DU DIN TANDSKENA PÅ RÄTT SÄTT