Så här blir du permanent av med dålig andedräkt

Karies: Symptome, Stadien, Anwendung und Vorbeugung

Dålig andedräkt är fortfarande ett tabuämne och de flesta pratar inte öppet om detta problem. Det är också få som skulle ta upp frågan om de upplever att en närstående har dålig andedräkt. Dessutom är det ofta så att man själv inte märker om man har det. Det finns ett enkelt knep att ta till för att testa om det osar illa ur munnen- blås i en kupad hand eller i en plastpåse och lukta sedan på det - detta ger ofta en signal. Dålig andedräkt kan bero på olika saker och ofta finns det även en relativt lösning på problemet!

Gör ett test - se om tandreglering passar dig

Orsaker till dålig andedräkt

Varifrån kommer den dåliga andedräkten? Det är ofta svårt att svara på, eftersom dålig andedräkt kan bero på många saker. Tandläkare uppskattar att cirka 5 % av hela den tyska befolkningen lider av kroniskt dålig andedräkt. Dessutom upplever 25 % av tyskarna att den egna andedräkten åtminstone ibland är obehaglig - i synnerhet på morgonen. 

Medicinskt betecknas dålig andedräkt som "halitos" och "foetor ex ore". "Foeter ex ore" , ordagrant "ond lukt ur munnen", innebär att den dåliga andedräkten endast märks när munnen är öppen. Om den berörda personen har munnen stängd tränger det inte ut någon oangenäm lukt. Orsakerna till dålig andedräkt kan till största delen hänföras till själva munregionen och inte till magtrakten. Några exempel på detta: cigarettrök, bristande munhygien, torr mun och problem med tänderna. Även inflammationer eller tumörer i munhålan kan vara utlösare.

"Halitos" betecknar den andra mer sällsynta formen av dålig andedräkt. Här kan man även känna den dåliga luften när munnen är stängd. Den strömmar ut ur näsan och är ett tecken på medicinska problem, t.ex. problem med matsmältningen, sjukdomar i luftvägarna eller ämnesomsättningssjukdomar, som diabetes.

Dålig andedräkt från magen

"Dålig andedräkt från magen" är mer sällsynt än många tror. När den dåliga andedräkten inte försvinner trots tandborstning och extra munhygien kan man behöva syna mag-/tarmtrakten i sömmarna. Det man oftast tittar på är magsyran, halsbränna och refluxsjukdomar.  Lider man av detta blir följden en syrligt dålig andedräkt.  Även gastrit (inflammation i magslemhinnan) hänger ibland ihop med illaluktande andedräkt. Dessa sjukdomar yttrar sig för det mesta även i andra symtom t.ex. kraftiga buksmärtor eller en brännande känsla i magtrakten. 

I många fall utlöses den dåliga andedräkten av det vi äter. Det är i synnerhet starka kryddor, lök, vitlök, rökning, alkohol, kaffe och en överkonsumtion av kött som kan främja "halitos". Detta kan även visa sig i form av illaluktande andningsluft flera dagar efter konsumtionen.

Aceton: Dålig andedräkt vid hunger, dieter eller diabetes

Dålig andedräkt vid en känsla av hunger beror oftast på att  produktionen av saliv i munnen är reducerad. Starkt dålig andedräkt vid hunger, vilket är fallet vid vissa dieter, beror emellertid på något annat. I synnerhet vid kolhydratfattiga dieter är fettnedbrytningen i kroppen ofullständig. Många känner inte till att kroppen behöver kolhydrater för att omvandla fett till socker. Om det saknas kolhydrater bildas ketonkroppar, vilka bland andra utsöndras via utandningsluften. Dålig andedräkt på grund av ketoner har en sötaktig lukt och påminner om övermogen frukt eller nagellacksborttagningsmedel. 

När andedräkten luktar som aceton kan det emellertid även bero på ämnesomsättningssjukdomar som diabetes. För att kompensera energibehovet bryts fett ned - precis som vid dieter. Ketonkroppar samlas i blodet och utsöndras via lungorna och njurarna. Dessutom tyder acetonlukten vid diabetes på en ketoacidos.

Halsmandlar som utlösare av dålig andedräkt

Förutom munhålan spelar även hals-/näs-/öronområdet en avgörande roll som utlösare för mycket dålig andedräkt. Halsmandlarna kan till exempel främja dålig andedräkt. Detta är fallet om det föreligger en halsmandelinflammation, då det bildas avlagringar på halsmandlarna. Dessutom kan dålig andedräkt även bero på stenar i halsmandlarna. Svalget är också en inte helt ovanlig källa till dålig andedräkt. Virus kan orsaka inflammation i svalget som i sin tur ger dålig andedräkt.

Orsak till bristande munhygien 

Kroniskt dålig andedräkt beror i de flesta fallen på bristande munhygien. Tänderna rengörs inte korrekt, vilket gör att det finns matrester kvar i tand mellanrummen. Därför nästlar sig bakterier in, som bryter ned näringen och leder till dålig andedräkt. Det kan även förekomma bakteriebeläggningar på tänderna som i nästa steg leder till hål i tänderna, även kallat karies. Dålig tandhygien för därför ofta med sig en dålig lukt och kan dessutom förorsaka ett inflammerat tandkött. Därför är det mycket viktigt med regelbunden tandrengöring så att det inte går så långt. Dålig andedräkt på grund av dålig munhygien kan således motverkas relativt enkelt.

Andedräkt som doftar ruttet på grund av tänderna

Ofta är det tänderna som ligger bakom den dåliga andedräkten. Det finns många orsaker till dålig andedräkt som härstammar från tänderna. För det första kan - vilket redan har nämnts - en bristande munhygien vara orsaken till detta. Matrester avlägsnas inte ordentligt och förruttnelsebakterier etablerar sig.  Även tandbeläggningar och tandsten kan medverka till en rutten lukt. Dessa utlösare går emellertid effektivt att undanröja vid de årliga kontrollundersökningarna hos tandläkaren. 

När karies förstör tänderna leder det till dålig andedräkt. Om karies inte behandlas i tid kan tanden i värsta fall till och med dö. En rutten tand eller död tand har emellertid inte bara en dålig inverkan på den dåliga andedräkten utan kan även ha en negativ effekt på den övriga tandhälsan. Uppsök därför så snart som möjligt en tandläkare, om du har en död tand!

Ytterligare orsaker är dålig andedräkt på grund av tandköttsinflammation eller om tänder tagits bort. Om en tand dragits ut lämnar den efter sig ett stort hål, i vilket det kan samlas matrester och bakterier. Munhygien är därigenom även här A&O!

Vad hjälper mot dålig andedräkt?

Vad kan man egentligen göra mot dålig andedräkt? Det finns olika behandlingar beroende på orsak. Till att börja med kan man testa att lägga om kosten, se till att ha en bra tandhygien och gå till tandläkaren regelbundet. Ett medel mot dålig andedräkt kan även vara regelbundna och uppfriskande munsköljningar.

Vi avråder från att på egen hand ta mediciner mot dålig andedräkt. Om du har en känsla av att din andedräkt inte förbättras trots ovan nämnda råd, råder vi dig att tala med en läkare. Läkaren kan avgöra om det verkligen är nödvändigt med tabletter mot dålig andedräkt, eller om det finns en annan lösning. Kanske är det inte dina tänder som är roten till problemet utan halsmandlarna?

Huskurer mot dålig andedräkt

Följande tips mot dålig andedräkt kan vara till hjälp för att förbättra din andedräkt. Så här kan du bekämpa dålig andedräkt på ett naturligt sätt:

 • Försök att bibehålla salivflödet i munnen genom att minska på rökningen, drick mer och andas genom näsan. Ofta går det bra att förbättra den dåliga andedräkten redan med denna huskur. 

 • Ät naturell yoghurt mot dålig andedräkt som kommer från magen: Naturell yoghurt innehåller mjölksyrabakterier, som bidrar till en sund mag-/tarmflora.

 • Klorofylltuggummi: Det gröna växtfärgämnet är effektivt mot oangenäma lukter.

 • Spola munnen med citronsaft. Men var försiktig! Frekvent användning kan angripa tandemaljen.

 • Ingefära-te mot dålig andedräkt: De eteriska oljorna kan neutralisera dålig andedräkt.

 • För att bli av med stark dålig andedräkt kan munskölj från apoteket vara effektiva. Be om råd!

 • Dålig andedräkt på morgonen kan minskas med oljedragning. Giftämnen dras ur munnen vid den ayurvediska metoden.

 • Genom att tugga på kaffebönor neutraliseras syre smaken från magen.

Förebyggande munhygien mot dålig andedräkt

 • Att skaffa sig förebyggande vanor är det bästa medlet mot dålig andedräkt. I synnerhet är en grundlig och regelbunden munhygien och professionell tandrengöring hos tandläkaren A&O för din tandhälsa. Tandborstning morgon och kväll förhindrar att dåliga baciller och förruttnelsebakterier kan nästla sig in. En god munhygien avlägsnar alla matrester och tandbeläggningar på tändernas fram- och baksidor. Glöm inte tandmellanrummen. 

 • Den som lätt får en dålig andedräkt kan försöka att borsta tungan på kvällen. Det vill säga avlägsna beläggningen på tungan med en speciell tandborste. Du kan även använda munskölj eller munvatten mot dålig andedräkt. 

 • Om du lider av kroniskt dålig andedräkt bör du rådgöra om orsaken till detta med en läkare. Skäms inte över att be om professionell hjälp vid dålig andedräkt! Genom att be om hjälp kan du få reda på vad som utlöser den dåliga lukten, och få rätt behandling.