Skenbehandling - CMD-skenor vid felpositionerade käkar

CMD-skenor vid felpositionerade käkar

En skenbehandling med en så kallad CMD-skena är en av de mest effektiva behandlingarna för att behandla CMD-sjukdomar (kraniomandibulär dysfunktion)  Har du ofta problem med att sova, spänningar i käke, huvud eller nacke, respektive nedslitna tänder? Detta beror för det mesta på en felpositionerad käke. Denna felpositionering av tuggmusklerna leder till de nämnda symptomen och går för det mesta bra att behandla med en individuell skenterapi. Diagnosen för en CMD är emellertid inte alltid helt enkel. Specialister kan ibland känna igen sjukdomen med blotta ögat, däremot krävs det ibland även ett bettest. Detta test visar ditt bettläge för tandläkaren, och på så sätt upptäcks felpositioneringar (ocklusionsstörning) snabbt. 

Skenbehandlingens förlopp

Hur fungerar din skenbehandling, när man väl diagnostiserat CMD? Det första man gör är att framställa en modell av ditt bett med hjälp av avtryck. På så sätt får man en 3D-modell av tuggapparaten. Denna används i sin tur för att framställa en CMD-skena (bettskena), som anpassas individuellt efter dina tänder och din felpositionering  av käken. Du ska alltid bära skenan nattetid, så att trycket på tuggmusklerna belastas jämnt. I svåra fall kan det vara nödvändigt att bära skenan även under dagen, även om detta hör till undantagen. När du bär skenan regelbundet bör du uppleva en klar förbättring redan efter ett par veckor.

MER OM TANDGNISSLING

Försäkringskassan betalar kostnaderna för behandlingen.

Kostnaderna för denna behandling kan variera mycket beroende på storlek, utförande och tillverkning. Eftersom skenorna måste anpassas individuellt av din tandläkare, är kostnaderna för en behandling sällan mindre än detta genomsnittliga värde. 

Beroende på slitage kan en skena hålla mellan ett halvår och fem år. Framför allt har skenor en relativt kort livslängd, om de används av patienter som gnisslar med tänderna. Detta beror på det höga slitaget. 

Försäkringskassan

I princip betalar Försäkringskassan alla kostnader som har att göra med behandlingen. Det avgörande är att din tandläkare eller käkortoped på ett övertygande sätt måste försäkra att du behöver en CMD-skena av medicinska skäl. Om din sjukdomsbild visar att en behandling med skena krävs, övertar Försäkringskassan hela kostnaden. Ett undantag är emellertid antalet skenor so du behöver. Om antalet ligger under en bettskena per år betalar Försäkringskassan kostnaderna för skenbehandlingen. Om du behöver mer än en skena per år på grund av högt slitage eller liknande kan Försäkringskassan kräva att du betala en del själv.

Privat sjukförsäkring

Vid privata sjukförsäkringar man man inte schablonmässigt säga, om Försäkringskassan övertar kostnaderna för denna behandling. I detta fall är din valda tariff och de prestationer som ingår i denna avgörande. Här är det vettigt med tilläggstandförsäkringar. De täcker oftast kostnaderna för behandlingen med skena. Dessutom erbjuder tilläggsförsäkringar ofta även en mångfald ytterligare prestationer, t.ex. en behandling med alignereller professionella tandrengöringar.


Photo by Anne Nygård on Unsplash