Munspolning: Antiviral och antibakteriell? Vad ger den verkligen?

Syftet med munspolningen är att lossa plack och bakterier på och mellan tänderna. Eftersom munspolningar både är antibakteriella och antivirala hjälper de till att förebygga inflammationer i munhålan och kompletterar en optimal munhygien. På så sätt förhindras inflammationer och karies om du, utöver att gurgla även regelbundet borstar tänderna med fluortandkräm och rengör dem med tandtråd eller interdentalborstar.

Simin-Testimonial-smile-LP2

Vad är en munspolning och hur verkar den?

Vid munspolningar finns det stora skillnader i sammansättningen. Den klassiska munspolningen har framför allt till syfte att lossa tandbeläggningen och förebygga ny beläggning. Det uppnås framför allt genom att tillsätta olika fluorider, som därutöver också ger ett förebyggande skydd mot karies. Tandköttsvårdande munspolningar hjälper däremot i första hand till med att lindra inflammationer i munhålan. Genom att tillsätta speciella ämnen dämpas en spridning av inflammationer och tandköttet lugnas. Ytterligare en munspolning är den medicinska munspolningen. Den innehåller till största del klorhexidin och kan kortvarigt och i en hög dosering ersätta tandborsten. Viktigt är här att denna form av munspolning endast används i undantagssituationer, som till exempel efter en operation eller kompletterande till en parodontitbehandling. 

Skillnaden mellan munspolning och munvatten

Finns det överhuvud taget en skillnad mellan en munspolning och det klassiska munvattnet? Under alla omständigheter! De båda produkterna har nästan inget gemensamt vad gäller deras funktion och får därför inte förväxlas med varandra. 

Munspolning

Munspolningen är en munhygienisk produkt. Beroende på sammansättningen kan den fungera som tandrengöring, inflammationsdämpning eller borttagning av bakterier. Det gäller att beakta att den inte bara har till syfte att förbättra andedräkten. Många experter varnar för att använda munspolningar alltför ofta, framför allt om de baseras på klorhexidin, eftersom det i detta fall är en medicinsk produkt med möjliga biverkningar. 

Munvatten

Munvatten har till syfte att bekämpa dålig andedräkt. För det mesta har det ingen antibakteriell verkan och får under inga omständigheter förväxlas med en munsköljning. Genom att tillsätta mentol eller pepparmyntsextrakt står den goda andedräkten i centrum.

När är en munspolning meningsfull?

Beroende på typ av munspolning lämpar den sig för olika användningsområden. En normal munspolning med fluorid eller låga doseringar av klorhexidin (0,06 %) används framför allt för den dagliga munhygienen. De hjälper vid rengöring av tandmellanrummen och förebygger karies och andra inflammationer i munhålan. Medicinska munspolningar med höga klorhexidindoseringar (0,2 %) får endast användas efter samråd med en tandläkare och endast under en kortare tid. Beroende på vilka problem du har behöver du en passande munspolning och du ska hålla dig till rätt dosering och behandlingstid.

Den medicinska munspolningen

I den medicinska munspolningen är för det mesta högdoserat klorhexidin (0,2 %) tillsatt. Under en viss tid kan den ersätta den mekaniska rengöringen av tänderna, eftersom den bevisligen bekämpar plack och bakterier. Denna typ av munspolning används dock bara i sällsynta fall:

  • För ge stöd åt läkningen efter en operation

  • Om en noggrann munhygien inte är möjlig av vissa skäl, till exempel på sjukhuset. 

  • När patienter är fysiskt eller psykiskt funktiondhindrade, så att en regelbunden mekanisk rengöring är omöjlig. 

    Testimonial-Teeth-Jozef__v1_800x600_all_12__

Munspolning med alkohol, eller hellre utan?

Alkoholen i munspolningarna har olika funktioner. För det första används den ofta som bärare och för konservering av andra ämnen och för det andra har den en desinficerande verkan. Den är dock inte nödvändig. Alkoholfria munspolningar finns idag för barn och vuxna och ger för det mesta samma fördelar som munspolningar med alkohol.

Munspolningar under graviditeten 

Under graviditeten är det speciellt viktigt att vara noga med munhygienen, eftersom vävnaden blir mjukare och därmed lättare angrips av bakterier på grund av hormonerna. Det finns även alkoholfria munspolningar, såsom en kompletterande munhygienisk åtgärd under graviditeten. Eftersom parondontos är vanlig under graviditeter är förebyggande behandling med munspolningar mycket lämplig. Det bästa är att du informerar dig hos din tandläkare vilken munspolning som är lämpligast under graviditeten för att inte påverka graviditeten och trots det säkerställa en optimal munhygien.