Hur hittar jag en tandläkare som passar mig?

DrSmile - partner practice

Söker du en tandläkare som passar dig? När du väljer tandläkare är det bra att tänka på detta: Det viktigaste är att du känner dig bekväm under behandlingen och kan prata med tandläkaren om sådant du undrar över. Om du är rädd för att gå till tandläkaren ska du välja en tandläkare som är specialiserad på rädda patienter. De tar din oro på allvar och hjälper dig att övervinna din rädsla.

Rädsla för att gå till tandläkaren

Ungefär 20–30 % av alla människor är rädda för att gå till tandläkaren. Rädda patienter undviker att gå till tandläkaren och hamnar då i en ond cirkel. För ju mer sällan man går till tandläkaren, desto mer problem kan byggas upp.

Tandläkare som är specialiserade på rädda patienter har förståelse för patienternas oro. Genom individuellt anpassad rådgivning och behandling kan patienterna övervinna sin rädsla tillsammans med tandläkaren. 

Simin-Testimonial-smile-LP-2
Tandläkarskräck

Varför är det så viktigt att gå till tandläkaren med barn?

Det är viktigt att barn går till tandläkaren så tidigt som möjligt för att de inte ska bli rädda för att gå dit.

Vad ska jag göra om jag får akut tandvärk när tandläkaren inte har öppet?

Om du får tandvärk utanför öppettiderna ska du vända dig till akuttandvården.

  • Blödningar efter tandingrepp eller kirurgiska ingrepp

  • Skador till följd av olycksfall

  • Inflammation med feber

Akuttandvården behandlar i första hand bara din smärta. Så fort tandläkarmottagningen är öppen igen ska du omedelbart uppsöka din tandläkare. 

När ska jag kontakta akuttandvården?

Om du får akut tandvärk utanför öppettiderna, på natten, helger eller helgdagar ska du vända dig till akuttandvården.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.