Övervinna tandläkarrädsla: Så här besegrar du din tandläkarrädsla

DrSmile - partner practice

Tandläkarskräck är inte bara ett vanligt problem hos barn. Även vuxna kan ha tandläkarrädsla. Du upplever varje besök hos tandläkaren som en obehaglig och livshotande situation, en situation som du helst skulle vilja undvika. Tandläkarrädsla är inget att skämmas över. Fört vem öppnar gärna munnen och låter främmande människor rota omkring där inne med vassa verktyg? Man måste dock skilja mellan resp. göra en avgränsning mellan den vanliga tandläkarskräcken och en verklig tandläkarrädsla, som hos rädda patienter inbegriper extrema känslor och tillstånd av panisk rädsla. I vår handbok om tandläkarrädsla avslöjar vi hur det överhuvudtaget uppstår en tandläkarrädsla hos många människor, hur man kan övervinna denna och vad rädda patienter i övrigt bör tänka på. 

Varför är så många människor rädda för tandläkaren?

Tandläkarfobier kan ha helt olika ursprung och beror inte alltid på traumatiska upplevelser som barn hos tandläkaren. Naturligtvis utgör smärtsamma upplevelser i det förgångna eller den så kallade förväntade rädslan för till exempel sprutor eller dragningen av tänder möjliga utlösare för en extrem tandläkarrädsla. Men även hur personer som står en nära hanterar negativa händelser kring temat tandläkare och tänder kan etsa in en bild av rädsla i den rädde patientens omedvetna. Tandläkarskräck är ett utbrett fenomen, och de rädda patienterna förknippar ofta sin tandläkarfobi med skam över insikten. Detta göder ofta en återkommande känsla av att vara utlämnad och hjälplös. 

Hur definieras rädda patienter?

Per definition lider rädda patienter av starka emotionella tillstånd, vilka kan visa sig i en så extrem omfattning att det är omöjligt för dem att agera förståndigt, vilket gör att rädslan för tandläkaren tar överhanden. Rädda patienter är i normala fall absolut medvetna om att det är nödvändigt med en tandbehandling, ändå misslyckas deras avsikt på grund av deras extrema känsloläge redan innan de kommer till tandläkarmottagningen. Likaså har de berörda personerna omfattande symptom, som kan omfatta allt från illamående på grund av extrem hjärtklappning och svettningar till diarré. Rädda patienter utvecklar med tiden en stark förträngningsmekanism, som till sist så gott som omöjliggör en tandbehandling. 

Även rädda patienter bör vända sig till sin tandläkare för årliga kontrollbesök och vid andra problem med tänderna. Med hjälp av regelbundna undersökningar kan man förebygga eller behandla möjliga risker och tandsjukdomar.

Rädsla för sprutor hos tandläkaren

Ska man bedöva inför en borttagning av visdomstanden eller ta en spruta vid borrning? En rädd patient kan inte övervinna sin rädsla inför en spruta hos tandläkaren, vilket utgör en infernalisk tortyr för dem. Emellertid kan rädda patienter när allt kommer omkring inte undvika en tandläkarspruta vid vissa tandbehandlingar. De måste då, vare sig de vill eller inte, komma över sin paniska rädsla. Idag har många tandläkarpraktiker specialiserat sig på rädda patienter och erbjuder dem som är rädda för tandläkaren och erbjuder med till exempel supertunna nålar en så gott som smärtfri behandling. Dessutom verkar bedövningen på en gång tack vare det höga trycket hos de supertunna sprutorna. Ytterligare en fördel vid bedövningen med tunna sprutor är att den lilla andel bedövningsmedel som injiceras knappt gör att bedövningen känns. Men även metoder som hypnos eller behandling med lustgas ger patienter med rädsla för sprutor en alternativ behandlingsmetod, vilket alltid underlättar tandläkarbesöket.

Dåliga tänder – men tandläkarskräck

Precis som tandläkarskräcken endast utvecklas långsamt hos en del patienter och till att börja med är okänt för dem finns det även rädda patienter som inte vill erkänna sin extrema rädsla för tandläkaren. På så sätt utvecklar de med tiden en stark förträngningsmekanism, vilken inte bara tar sig i uttryck i tändernas tillstånd utan även i deras emotionella tillstånd. På grund av detta har rädda patienter för det mesta mycket dåliga tänder. Visserligen är de som är i behov av behandling för det mesta medvetna om att de behöver behandlas, framför allt eftersom tänderna hela tiden blir sämre och trasigare på grund av att de så länge har undvikit att gå till tandläkaren, men ändå övervinner de tandläkarskräcken vid stark tandvärk. Rädda patienter dröjer till sist så länge med tandläkarbesöket att en behandling inte kan undvikas - en ond cirkel med andra ord!  

HJÄLP VID TANDVÄRK

Vad gör man om man är paniskt rädd för tandläkaren?

Patient som har tandläkarskräck

Om vuxna lider av en panisk skräck att gå till tandläkaren finns det några knep att ta till. Till att börja med rekommenderar vi att en rädd patient vänder sig till en tandläkare. Det är då mycket viktigt att du talar med din tandläkare.  En öppen kommunikation om din tandläkarskräck och en förstående hantering av temat redan i början av behandlingen lugnar ner dig och underlättar den behandling som väntar. Det finns några knep att ta till för den som lider av en panisk skräck att gå till tandläkaren och hjälper till att bibehålla lugnet: 

1. Autogen träning: 

Autogen träning kan hjälpa dig att övervinna din tandläkarskräck. Avslappningsbehandlingen sker genom att sätta samman lugnande meningar i tanken. Detta har en lugnande effekt, eftersom blodtrycket och hjärtfrekvensen bevisligen regleras bättre då. Även genom den fulla koncentrationen på de meningar, som hela tiden upprepas i tankarna kommer rädslan i andra hand och behandlingen kan då utföras med mindre rädsla.

2. Hypnos: 

Hypnos är ytterligare ett tips mot panisk rädsla att gå till tandläkaren. Viss hypnosteknik kan besegra rädslan på liknande sätt som vid autogen träning.  Numera finns det även många tandläkarmottagningar som erbjuder hypnos och som specialiserar sig på rädda patienter. 

3. Meditation och fantasiresor:

Meditationen är ytterligare en avslappningsteknik. Precis som vid autogen träning gäller även här: Övning ger färdighet! Om det ändå är svårt för dig att meditera hos tandläkaren kan du prova dig på att resa i fantasin. Det här kan hjälpa dig att fly från behandlingsrummet i dina tankar och kan definitivt vara till hjälp mot rädslan för tandläkaren. Om meditationen går till på rätt sätt finns det ingenting som stör avslappningen i tandläkarstolen. 

4. Tona bort ljud:

Musik eller ljudböcker kan tona bort de mest obehagliga bakgrundsljuden från tandinstrumenten. På samma sätt leder du på så sätt din uppmärksamhet från den egentliga behandlingen.

5. Psykoterapeutisk behandling:

Det är bevisat att psykoterapi är ett mycket effektivt medel mot tandläkarrädsla. Med en framgångskvot på 70 % rekommenderas denna metod för det mesta som första prioritet vid panisk tandläkarskräck.  Orsaken till rädslan behandlas här genom förutbestämda metoder, konfrontationsteknik och avslappningsteknik. Psykoterapier vid extrem tandläkarskräck har den fördelen att de även ger en långsiktig förbättring. Försäkringskassorna övertar dessutom i regel kostnaderna för psykoterapeutiska besök. 

Mitt barn är rädd för tandläkaren - vad gör jag?

Även barn kan utveckla en extrem tandläkarrädsla genom negativa berättelser om tandläkare i deras omgivning. Även smärtsamma upplevelser, som när barnet tappar mjölktänderna eller undersökningar längre tillbaka i tiden kan förstärka tandläkarskräcken. När barn har en panisk tandläkarskräck hjälper det ofta att uppsöka en barntandläkare som har specialiserat sig på patienter med rädsla. På dessa tandläkarmottagningar ser man i regel till att patienterna mår bättre och känner sig mindre upprörda tack vare en trevlig atmosfär. Även en gemensam kommunikation om de enskilda behandlingsstegen och det egentliga skälet till rädslan kan bidra till att röja barnets oro ur vägen. Om ingenting hjälper kan man fortfarande ge barn med panisk tandläkarskräck narkos eller behandla med lustgas. Båda metoder innebär emellertid risker och ska bara tas till i yttersta nödfall.

Tips mot upprördhet

Som ett första steg för att lindra tandläkarrädsla finns det många tips och knep mot rädslan. Det finns till exempel många olika tesorter som har en lugnande effekt på ditt sinne, och som steg för steg kan minska din oro över det kommande tandläkarbesöket. Ett vanligt tips vid oro över tandläkarbesöket är att ta homeopatiska medel, till exempel Globuli. På samma sätt kan rädslan för tandläkaren i många fall minskas redan genom att välja en tandläkare, som är specialiserad på rädda patienter. Eftersom den här tar sig tillräckligt med tid för dina bekymmer, utförligt kommunicerar kring din tandvårdsfobi och tydligt förklarar vad som kommer att hända i de kommande enskilda behandlingsstegen. Att ta med en person som du litar på är också ett bra trick mot panik. Om det blir otäckt eller obehagligt kan personen du litar på prata lugnt med dig eller bara hålla din hand.

Lugnande läkemedel vid tandläkarskräck

Innan du bestämmer dig för att ta ett visst lugnande läkemedel inför besöket hos tandläkaren bör du kommunicera tydligt med din tandläkare för att i förväg utesluta eventuella interaktioner. Vanliga lugnande läkemedel vid tandvårdsrädsla är exempelvis bensodiazepiner, vilka ger kortvarig behandling med lugnande medel. Men också vissa smärtstillande medel (t.ex. analgetika) hjälper bra mot ångest och kan tas som förbehandling inför tandbehandlingar. Även om lugnande medel verkar mot ångest vid tidpunkten för tandbehandlingen är lugnande medel inte en långsiktig lösning eftersom rädslan för framtida tandläkarbesök kvarstår.

Allmän anestesi för oroliga patienter

Om inget av dessa tips hjälper mot tandläkarskräck kan lokalbedövning eller generell anestesi också användas. Precis som vid lugnande läkemedel är anestesi inte en långsiktig lösning för att övervinna tandvårdsrädslan. Icke desto mindre kan allmänbedövning användas för oroliga patienter vid tandläkarbesöket för att få vara smärtfri och lugn under omfattande behandlingar eller öppenvård.

Tandläkare för oroliga patienter

Det finns nu för tiden många tandläkare för oroliga patienter. Om det finns tandläkarfobi, bör definitivt en tandvårdsklinik uppsökas som specialiserar sig på behandling av patienter med oro. Som regel är tandläkarens klinikrum utformat på ett mer tilltalande sätt för oroliga patienter och stor vikt läggs vid vänlig och förstående kontakt med patienten. Rädda patienter kommer här inte mötas av en förment tandläkarpraktiklukt eller en bakgrund fylld av höga ljud. 

TIPS: HITTA TANDLÄKARE

Tandläkarkostnader för rädda patienter

Försäkringskassorna betalar endast kostnader för en full narkos under tandläkarbehandlingen, om detta är oundvikligt, det vill säga det föreligger en medicinsk nödvändighet. Därför måste rädda patienter få sin tandläkarrädsla bekräftad, vilket är möjligt genom ett psykiatriskt intyg från den behandlande terapeuten. Trots den medicinska nödvändighet finns det några punkter man måste beakta vid Försäkringskassans betalning av kostnader för rädda patienter. Försäkringskassans argument är att de betalar vid medicinsk nödvändighet i och med att de betalar kostnaderna för psykoterapeutiska behandlingar. Enligt Försäkringskassan ska de terapeutiska behandlingarna för patienter med extrem tandläkarrädsla vara en medicinskt effektiv åtgärd. Om så inte sker klassar de helnarkosen som icke obligatorisk. Om psykoterapin inte visar sig ha någon effekt på den rädde patienten, är det den berörde patienten själv som får stå för kostnaden. Vid tandproteser finns det undantag. I detta fall får patienter med tandläkarskräck ett bidrag på 50 % från Försäkringskassan. För patienter med tandläkarskräck med privat tandvårdsförsäkring beror kostnadstäckningen på tariffen. Personer med funktionshinder och patienter med tandläkarskräck med låg inkomst utgör ytterligare undantagsfall. Beroende på situation bidrar Försäkringskassan i detta fall med ett högre belopp eller betalar tandläkarkostnaderna i sin helhet för rädda patienter.