Den lösa tandställningen

Tandkorrigering med en lös tandställning låter bra. Dessa kan dock bara korrigera mycket små felpositioneringar. Ett alternativ är Clear Aligners. De är uttagbara, men kan uppnå rörelser precis som fasta tandställningar.

Avtagbar tandställning

En lös tandställning är bara en del av behandlingen vid de flesta tand- och käkkorrigeringar, eftersom man i de flesta fall bara reglerar käkens tillväxt med denna. En lös tandställning används därför ofta i början av behandlingen och hjälper till att korrigera mindre felaktiga tandpositioner. Genom att regelbundet justera den "osynliga" tandställningen hos käkortopeden uppnås den önskade käk- och tandpositionen. Den består av en inre del i plast, som ligger bakom tänderna, liksom även trådar, som dras på eller över tänderna för att fästa tandställningen. Eftersom denna typ av tandställning är uttagbar kan den enkelt göras rent och tas ut för att äta eller borsta tänderna.

Behandling med lös tandställning: Lämplig för barn och vuxna?

Eftersom den lösa tandställningen ofta används när tänderna och käken fortfarande växer så utförs denna behandlingstyp mest på barn och ungdomar. Behandlingen är visserligen möjlig på vuxna, men en lös tandställning på vuxna kräver mer tid och är dyrare. Försäkringskassan betalar oftast endast tandställningsbehandlingar för barn.

Behandla felaktiga tandpositioner genom att justera den lösa tandställningen

Den lösa tandställningen har till syfte att expandera käken. För att uppnå detta anpassas den lösa tandställningen med vissa intervall. För att göra detta skruvas en gängning i mitten av tandställningen med hjälp av en tråd, vilket i sin tur leder till att tandställningen expanderas. Trycket leder till att käken breddas. Om den lösa tandställningen inte sätts in regelbundet leder det ofta till att den inte längre passar efter en viss tid. Det kan leda till obehagliga trycksmärtor mot tandköttet och tänderna innan tandställningen ställts in korrekt igen av käkortopeden.

För- och nackdelar med den lösa tandställningen

Varje behandlingstyp för felaktigt positionerade tänder och käke har sina för- och nackdelar. Det gäller även den uttagbara tandställningen. Utöver smärtor och priset är också hanteringen och estetiken viktiga för många människor.

Fördelar med den lösa tandställningen

Precis som namnet indikerar så är hanteringen en av fördelarna med den lösa tandställningen. Det är en uttagbar tandställning. Därför kan den när som helst tas ut för rengöring, måltider eller av andra skäl. Det underlättar inte bara rengöring av tandställningen som sådan, utan leder också till att tandhygienen upprätthålls på ett bättre sätt än vid en fast tandställning. En ytterligare fördel med den lösa tandställningen är att den ligger bakom tänderna och därför är nästan osynlig. Endast små trådar för att fästa den finns i tändernas synliga del, varigenom den för de flesta människor är estetiskt mer tilltalande än fasta tandställningar.

Nackdelar med den lösa tandställningen

Utöver de redan nämnda fördelarna har den lösa tandställningen även vissa nackdelar. Till dessa hör smärtor i början av användningen.

Genom det tryck som skall bredda käken besväras många patienter av smärtor i käken och tänderna. Uttalet påverkas också, eftersom den lösa tandställningen tar jämförelsevis stor plats i gommen och på insidan av underkäken. Ytterligare en nackdel med den lösa tandställningen är den regelbundna nya justeringen av ställningen. Det leder till återkommande besök hos tandläkaren.

Kostnader för en lös tandställning

Kostnaderna för en lös tandställning beror på flera faktorer. För det första bestämmer behandlingstiden och den exakta typen av behandling priset för den lösa tandställningen. För det andra betalar inte Försäkringskassan alla typer av behandlingar. Vuxna skall själva betala kostnaderna för en lös tandställning och den ligger beroende på behandlingstiden och typen på mellan 6000 och 15000 kr. Vid behandling av en vuxen fastställs i det enskilda fallet om kostnaderna skall betalas av Försäkringskassan eller ej.

Alternativet: en tandskena från DR SMILE

Vi erbjuder dig ett lämpligt alternativ till fasta eller lösa tandställningar. Våra genomskinliga tandskenor är mycket lämpliga för vuxna, eftersom de utan problem och diskret kan användas både i jobbet och privat. Tandkorrigeringen tar (beroende på utgångssituationen) bara några månader.

Hos DR SMILE finns det inga gömda kostnader. Det innebär att kostnaderna för tandskensbehandlingen kommuniceras klart och tydligt redan från början. Kostnaderna för aligners beror på hur komplex tandkorrigeringen är. Vi har tre prisklasser- S, M och L.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.