Användningstid för våra DR SMILE-tandskenor

För att nå bästa resultat för dina tänder bör du hålla dig till vår rekommenderade användningstid och bära din aligner så ofta som möjligt. Det betyder att tandskenorna bör bäras både på dagen och på natten. Bruksanvisningen för korrekt bärande av tandskena såväl som en behandlingsrekommendation kan du alltid läsa i din individuella behandlingsplan.

People-Teeth-Brandan_mint_v2_800x600_all_21

Hur länge och hur ofta bör du bära dina tandskenor varje dag?

För att du ska få ett perfekt leende är det viktigt att du bär din aligner upp till 22 timmar om dagen. När du äter och dricker bör du ta ut alignern. Tänk också på att regelbundet rengöra dina tandskenor för munhygienens skull. För att hålla koll på vilka framsteg dina tänder gör under behandlingen bör du ladda upp bilder på dina tänder i DR SMILE-appen varje vecka. Då går det att följa varje förändring i detalj.

Användning: På natten och på dagen

Du bär den transparenta alignern 22 timmar om dygnet - alltså både på natten och på dagen - och byter var 14:e dag. Så flyttar sig tänderna steg för steg till sin tänkta position. Tandskenorna från DR SMILE är inga bettskenor som brukar användas mot tandgnissling på natten.

Alignerns generella användningstid

För ett perfekt leende i slutet av behandlingen är rekommendationen att bära alignern ca 22 timmar om dygnet. Ha som målsättning att bara ta ut tandskenorna när du borstar tänderna, äter och dricker sådant som färgar av sig. I enskilda fall kan vi komma fram till kortare användningstider om det är medicinskt motiverat.

Hur ofta bör du byta dina Clear-aligners?

En enskild tandskena bör du som regel ha i två veckor. Hur länge man bär dem kan variera från fall till fall och det beror på vilken behandling du rekommenderas och vilka framsteg du gör. Alla steg kan diskuteras individuellt med en specialist. Du får det antal aligner du behöver och som passar tandfelställningen antal aligner, och dessa byter du sedan själv efter samråd med tandläkaren. På det sättet kan tandkorrigeringen ses direkt av specialisten via appen.

Hur lång tid tar det att tillverka tandskenorna?

Utifrån 3D-simuleringen tillverkar vi antalet aligner-par du behöver och inom några veckor skickas de till dig. 

Hur många tandskenor får du?

Innan din aligner-behandling börjar undersöks felställningen i ditt bett grundligt. Undersökningen sker med hjälp av röntgenbilder, foton och tandavtryck. DR SMILEs partne

rtandläkare använder 3D-teknik för att ta fram digitala och exakta planer. Då kan vi ta fram grunden för en perfekt och effektiv passform på skenorna och därefter tillverka de enskilda tandskenorna åt dig. Med hjälp av dem kan tandfelställningen korrigeras på ett skonsamt sätt. Antalet aligner beror på den ekildes tandfelställning och på hur lång tid den behöver behandlas.

DR SMILE tandskena box

Behandlingens förlopp

Efter att du kommit fram till i vårt test att vår aligner-behandling passar dig bokar du ett besök på en DR SMILE:s-partnerpraktik. Din DR SMILE:s -rådgivare hjälper till och är med direkt från början och kan svara personligen på alla frågor du kan ha om behandlingen.

På besöket på DR SMILE:s partnerpraktik får du en ingående rådgivning och undersökning av kvalificerad tandvårdspersonal. Med hjälp av en modern 3D-skanner mäts dina tänder exakt och du beskriver hur du vill att ditt perfekta leende ska se ut. Besöket är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser för dig.

För att du ska få en visuell uppfattning om hur tänderna ser ut efter behandlingen gör vi först en före- ocheftersimulering av dina tänder. Den får du ca två veckor efter besöket i din individuella behandlingsplan. Där finns också all annan information om behandlingstid och pris. Först när du godkänt detta börjar behandlingen.

Förutom att du har din personliga DR SMILE-rådgivare hjälper vår app dig dygnet runt med att dokumentera framstegen och att besvara eventuella frågor. Appen påminner dig om att byta aligner och regelbundet skicka bilder på dina tänder till vår DR SMILE-specialist. Det är bara om du får besvär som du behöver besöka din DR SMILE-partnerpraktik.

Hur lång tid tar behandlingen med DR SMILE-tandskenor totalt?

Mindre felställningar i bettet kan ofta korrigeras inom ett halvår, i enskilda fall och vid större felställningar kan behandlingen ta längre tid. I princip är det samma behandlingstider som för en sedvanlig käkortopedisk behandling, ofta går det dock fortare än så. Är du spänd på att se framstegen? Oavsett om det gäller aligner-byte eller uppladdning av nya bilder - med oss har du alltid kotroll. Dessutom garanterar vi dig efterbehandling på vår bekostnad, så att du får det resultat du är ute efter.

Låt tandläkare konsultera dig - i över 400 partnerkliniker globalt

Låt en tandläkare ge dig rådgivning. Boka ett kostnadsfritt informationsmöte på en DR SMILE-partnerklinik nära dig.